خط ژامبون

ژامبون گوشتهای تکه تکه عمل آوری یا نمک سود شده که به هیچ وجه در آن از خمیر یا گوشتهای رد شده از چرخ گوشت یا MDM استفاده نمیشود و میتواند از گوشت انواع ماکیان مانند مرغ، بوقلمون، اردک و ... و یا گوسفند و گوساله باشد و در ایران اصطلاحا" به کالباسهای 70 تا 90% گوشت ، ژامبون خطاب میگردد که صحیح نیست و پس از عمل آوری درون قالب و تحت فشار و حرارت پخت شده و سپس به صورت بسیار نازک اسلایس میگردد.

خط تولید ژامبون