Sossiski
Combi I with Butter

    Sossiski Combi را می توان در تمام گوشت های محبوب مانند مرغ و گوشت گاو مورد استفاده قرار داد ، این افزودنی به محصول نهایی عطر و طعم کَره ای میدهد. 

 

Extrawurst
FG

    ترکیبی کلاسیک از آلمی، تهیه شده از ادویه های طبیعی بدون افزودن آلرژن ها.

Oven-baked
Leberkaes

محصولی با کارایی بسیار بالا ، تهیه شده از ادویه های طبیعی ترکیب شده با طعم دود جهت استفاده در لبرکیزه اروپایی (لبرکیزه نوعی سوسیس بسیار محبوب در اروپا میباشد که بصورت قالبی پخت شده و عموما" همراه با صبحانه سرو میشود )