این قسمت برای دیدن عکس دستگاه ها در سایز بزرگ تعبیه شده است ، برای دیدن مشخصات هر دستگاه و کسب اطلاعات بیشتر، در قسمت پایین تر صفحه ، روی عکس دستگاه مورد نظر کلیک کنید