سیستم سرخ کن

 

اتاق های سرخ کن:

سیستم تهویه پیشرفته با فلاپ های پنوماتیک هوا ، هدایت هوا را از چپ به راست و بر عکس بر روی سینیِ حاوی محصولات بر عهده دارد.

به دلیل سیرکولاسیون افقی جریان هوا ، دما در تمامی قسمت های سرخ کن یکنواخت بوده در نتیجه محصول نهایی با پخت و رنگ یکسان میباشد.

یکی از گزینه های اختیاری دستگاه ،این است که میتوان اتاق پخت دولاشال را ، به سیستم بخارپز مجهز کرد.

 

سری ها:

سری جریان هوای افقی اتاق